ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υποστηρίζουμε την παραγωγή σας με την προμήθεια των εξαρτημάτων και ημιέτοιμων προϊόντων. Μας παραδίδετε τα σχέδια ή το εξάρτημά σας και κατόπιν αποδοχής του δείγματος μας, σας προμηθεύουμε τα ζητούμενα τεμάχια. Τα αποθέματα των εξαρτημάτων σας διαχειρίζονται σε λογισμικό ERP, έτσι ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των ποσοτήτων σας.