ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κοπή ελασμάτων μεγάλου πάχους, ειδική ποιότητα χάλυβα, άμεσος χρόνος παράδοσης, πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές για τον απαιτητικό κλάδο των ναυπηγικών κατασκευών.