ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Βρείτε τις άμεσα διαθέσιμες αποχρώσεις φύλλων λαμαρίνας στον πίνακα που ακολουθεί.
Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης λαμαρίνας βαμμένης σε απόχρωση RAL της επιλογής σας, κατόπιν παραγγελίας.

Ποιότητα

DX51D κατά EN 10142/90 ή ΕΝ
10327/2004 ή ΕΝ 10346/2009, Ζ100
– Z140 gr/m2, skinpassed.
Δυνατότητα προσφοράς λοιπών RAL
κατόπιν παραγγελίας.