ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε από απλά έως και τα πιο σύνθετα σχέδια ειδικών τεμαχίων, υδρορροών και άλλων τμημάτων της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου σας.

Εξοικονομήστε χρόνο στην παραγωγή της κατασκευής σας! Η διάνοιξη οπών σε επιμήκη προϊόντα χάλυβα (προφίλ SHS-RHS/IPE, HEA κ.α.) είναι πλέον εύκολη και γίνεται πάντα με απόλυτη ακρίβεια.