ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της κατασκευής σας, βάσει των δικών σας απαιτήσεων και αισθητικής. Ο σχεδιασμός όλων των κατασκευών γίνεται σε λογισμικά παραμετρικού σχεδιασμού, παρέχοντας την δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κατασκευής σε όλα τα στάδια. Εφαρμόζουμε την κατάλληλη μέθοδο σχεδιασμού για την άρτια εκτέλεση των κατασκευών σας σε CNC τεχνολογία.